sklep
Zadzwoń: 44 633 38 40Email: batis@batis.pl

Batis

Cena Detal
4,72
Cena Hurt
Zazdwoń 517 222 523
Menu s

Praca - Specjalista d.s Sprzedaży Części.

Praca - Specjalista d.s Sprzedaży Części.

PPHU Batis Poszukuje osób na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży części zamiennych Sklep Bełchatów. Wy­ma­ga­nia:
- do­świad­cze­nie w han­dlu czę­ścia­mi do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych.
- do­świad­cze­nie w kon­tak­tach z klien­ta­mi,
- za­an­ga­żo­wa­nie i ini­cja­ty­wa,
- ko­mu­ni­ka­tyw­ność i do­bra or­ga­ni­za­cja pra­cy,
- zna­jo­mość pa­kie­tu OF­FI­CE,
- pra­wo jaz­dy kat B.

Ofe­ru­je­my:

- za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę,
- nie­zbęd­ne na­rzę­dzia do wy­ko­ny­wa­nia pra­cy,
- mo­ty­wa­cyj­ny sys­tem wy­na­gro­dzeń.

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 114827